Lantmätare – yrke utan gränser

Lantmätare har under lång tid varit en viktig yrkesgrupp som på olika sätt bidragit till samhällsutvecklingen. Utvecklingen inom det digitala samhällsbyggnadsområdet går fort. För trettio år sedan var det fortfarande teodolit och mätband som användes vid all mätning. Idag förlitar vi oss på ett digitalt fastighetssystem och användning av våra mobiltelefoner när vi vill orientera…

Fortsätt läsa

Myter om (bygg)projekt

För mer än tio år sedan läste jag den utmärkta boken ”Myter om projekt” skriven av handelsforskaren Jesper Blomberg. Boken tydliggör att fem av de vanligaste föreställningarna om projekt – att projekt är unika och avgränsade, att projekt har, eller bör ha, fasta och tydliga mål, att framgångsrika projekt är välplanerade, att framgångsrikt projektarbete är…

Fortsätt läsa

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 191202

Leveranser av tunnelborrmaskinen inför byggstart Nu sker leveranser av tunnelborrmaskinen i Anneberg. De första leveranserna var ”main drive”, alltså den del som tunnelborrmaskinens huvud kommer att sitta på, och en del av ”main beam”, det vill säga själva maskinkroppen. Nu sker förberedelser inför borrstart i februari 2020. Se gärna filmen från första leveransen på svk.se/anneberg-skanstull…

Fortsätt läsa

Swerocks bergtäkt i Kållered har fått Special Mention for Biodiversity i tävling i Hållbar utveckling inom Europa

Tack vare fantastiskt arbete med biologisk mångfald av mina kollegor i Kålleredstäkten och Onsala Biokonsult fick jag förmånen att åka till Bryssel och för Swerocks räkning ta emot både ett certifikat och Special Mention for Biodiversity i UEPG:s (European Aggregates Association) tävling i hållbar utveckling! Evenemanget välkomnade cirka 200 deltagare från 20 länder inklusive representanter…

Fortsätt läsa

Utvecklingsprojekt med EU finansiering kan ge bra uppväxling på insatta resurser

Integrid ett Horizon 2020, https://integrid-h2020.eu/, projekt med 14 partner och 3 demositer. En demosite i respektive Portugal, Slovenien och Stockholm, Norra Djurgårdstaden skall visa upp smartare elnät, lagringslösningar för energi och systemlösningar för att hantera en stor andel elbilar, sol och vind i lokala elsystem. Förutom europeiska forskningsinstitut ingår Ellevio med en liten andel, det…

Fortsätt läsa

Att bygga högt i kluster

Höghus och skyskrapor har länge varit ett mycket känsligt debattämne i vårt avlånga land. Mycket av motståndet grundar sig i konservativa attityder som kan bero på att landet traditionellt sett är väldigt fattigt på höghusbyggen och därför är varje sådant projekt uppseendeväckande. Man förstår inte att det någon gång någonstans måste det påbörjas och att…

Fortsätt läsa

Arbetsmiljövecka med säkerhetsstopp i Anneberg

Under årets arbetsmiljövecka uppmärksammar vi säkerhetsfrågor tillsammans med våra entreprenörer. Vid projektet Anneberg-Skanstull Tunnel deltog medarbetare från Svenska kraftnät tillsammans med medarbetare från projektets entreprenör i ett samtal om arbetsmiljö och säkerhet i fält under ett så kallat säkerhetsstopp. Läs även artikeln på Svenska kraftnäts webbsida genom att klicka på den här länken: https://lnkd.in/dYt2wXU Utjämning…

Fortsätt läsa

Walkshops på Söder i Helsingborg utvärderar trygghetsåtgärder

Att mäta det svårmätbara, validera kvalitativa värden. Det är en del av vardagen för oss som arbetar som samhällsanalytiker på Sweco. Nyligen fick vi göra det i Helsingborg för området Söder, en plats som länge präglats av otrygghet och där stadsbyggnadsförvaltningen startat ett arbete för att ändra på situationen. Trygghet är en ständigt aktuell fråga…

Fortsätt läsa

Vad är målet med våra städer?

Tidigare i höst samlades människor från stora delar av världen för att delta i Uppsala Health Summit som denna gång hade temat ”Healthy Urban Childhoods”. Vad har egentligen Brasilien, Mexiko, Malawi och Sverige gemensamt? En hel del så klart men även en del olikheter när det gäller förutsättningar för stadsbyggnad och samhällsplanering eftersom våra system…

Fortsätt läsa

Looking for Larsons

Det var en sommar av fruktansvärda skogsbränder och flera orter hade redan evakuerats. Folk var rädda att deras gårdar och djur skulle förgås i lågorna; folk var rädda att lämna sina hus med risk för inbrott ifall lågorna ändå inte nådde fram. Färskvaror i butikerna såldes till en fjärdedel av priset. Alla betedde sig med…

Fortsätt läsa

Vad måste en projektledare kunna och göra?

Samhällsbyggandet handlar om stora ekonomiska investeringar och skapandet av vår gemensamma framtid. Vad måste en projektledare kunna och göra för att säkerställa ett hållbart samhällsbyggande som inte äventyrar kommande generationers möjligheter? Samhällsbyggandet är till stor del projektbaserat. Det betyder att planering, projektering och byggande, liksom renovering, genomförs av tillfälligt sammansatta organisationer med flera mångdisciplinära team…

Fortsätt läsa

Så utformas det optimala kontoret

 Investera i arbetszoner, växter och dagsljus  Co-workingspecialisten IWG som står bakom både Regus, No18 och, i Sverige nyöppnade, Spaces har stor erfarenhet av både utformning och uppbyggnad av kontor och gemensamma arbetsytor. Här berättar IWG:s Patrik Ölvebäck om hur rätt upplagda arbetsutrymmen både kan öka prestationsförmågan och arbetstagarnas välbefinnande.  I takt med att vi får…

Fortsätt läsa