Bygg tunnel för E18 genom Danderyd innan norra Stockholm får en egen getingmidja

Ingen sommartorka när det gäller debatten om Danderyd och dess utveckling. En fråga som kan intressera samhällsbyggare är säkert tunnelförläggningen av E18, från Stocksundsbron till strax innan kommungränsen till Täby, som varit på agendan sedan 50 år. Idag en viktig fråga för miljön kring E18 och bristande kapacitet för att hantera all biltrafik som synes växa dag för dag. Utan att ge anspråk på att kunna allt om tunnelprojektet har jag samlat några tankar i detta inlägg.

Området där E18 går fram är idag mest en asfaltöken. Stora ytor i dagsljus för infartsparkering, verkstäder för Roslagsbanan, en jättelik bussterminal mellan Stocksundsbrons norra landfäste och Mörby Centrum. En medveten och genomtänkt tunnelbyggnation kan både hantera miljöproblemen och kapacitetsbristen.

Danderyds kommun har tidigare medverkat till kapacitetsförstärkningen av elmatningen till Stockholmsområdet. Kablifieringen och förstärkningen av Svenska Kraftsnäts ledningar har kunnat ske samtidigt som nya gröna ytor blivit mer tillgängliga. Samma gäller också för den luftledning som matat Lidingö som numera får sin elmatning från Stockholm. En tunnelförläggning E18 blir mer komplex med flera intressenter men knappast omöjlig om man vill bygga bort en asfaltöken!

Kanske läge att lära av Sundberg som bygger över järnvägen mitt i centrala Sundbyberg. Finns många positiva värden för de som bor i närområdet till E18 samtidigt som nya möjligheter till boende och verksamheter med mycket goda kollektiva kommunikationer skapas.

Vid Danderyds Sjukhus finns T-banestation, bussterminal och Roslagsbanans station Mörby. Infartsparkeringar försvinner men kanske dags att Danderydsborna tänker nytt och tar cykel eller sin elscooter till kollektivtrafiken. Både hälsosamt och miljövänligt! Om Roslagsbanans verkstäder får nya lokaler i Vallentuna exempelvis kan det säkert innebära många fördelar för effektivitet i underhåll och service för tågverksamheten.

I avvaktan på en realisering av tunnelprojektet som kommer att ta tid att formera finns säkert åtgärder som redan varit på agendan men inte realiserats. En ny gång- och cykelbro på gamla Roslagsbanans bropelare över Stocksundet skulle frigöra utrymme på den befintliga Stocksundsbron. Visserligen landar den nya bron på södra sidan i Solna och på ett litet område en gång i tiden planerat för ett mindre bostadsprojekt. En snabb lösning vore att kalla in Ingenjörstrupperna som säkert kan lägga ut en BB2, balkbro 2, i avvaktan på en permanent lösning. Samtidigt minskas den seglingsfria höjden genom Stocksundet men de större segelbåtarna får väl masta på ute i Värtan.

En intressant lösning för dynamisk kapacitets anpassning av bilbroar finns på Golden Gate bron i San Francisco. Under förra året fick jag se ”Golden Gate Bridge Zipper Truck” med en rörlig filavgränsare, barriär, som flyttas så att den riktning över bron som är hårdast belastad av trafik får en fil till. Läckert att se live eller så kollar ni in på Youtube.

Naturligtvis är en tunnelförläggning ett betydande finansiellt åtagande men om viljan finns och lokala politiker tillsammans men både staten, landstinget och näringslivsintressenter kan säkert projektet komma igång.

Gustaf Fröding har formulerat sig i dikten Äktenskapsfrågan på följande sätt:

”Erk du! Maja du! Så ska vi ha’t!”; men dikten avslutas: “Erk du! Maja du! Var ska vi ta’t?”

Jag håller tummarna för att vi får se mer verkstad framöver när det gäller E18 genom Danderyd.

 

När det gäller sektionen för Hållbar Utveckling inom Samhällsbyggarna har sommaren varit ganska lugn efter att sektionen bemannat spåret Hållbar Samhällsutveckling under Samhällsbyggnadsdagarna. Blir säkert intressant, så skaffa biljett så länge de finns kvar. Vid nästa sektionsmöte den 5 september är ni som är intresserade att delta i sektionens verksamhet välkomna att delta för att veta mer om vilka vi är och gör. Det finns plats för fler engagerade personer och hör av er till undertecknad eller kansliet om deltagande.

 

Ha det bra!

Samhällsbyggaren Olle

Foto Miguel Carraça/ Unsplash

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *