God värderarsed

Värderarsektionen kommer framöver, förutom den mera löpande verksamheten med auktorisation av värderare, även under året att starta en översyn av God Värderarsed. Avsikten med översynen är att skapa en modernare guideline för våra auktoriserade värderare samt att säkerställa att den har en överrensstämmelse med de internationella guidelines och standards som IVSC, TeGoVa, och RICS utfärdar….

Fortsätt läsa

Bostadsbyggandet börjar halta och byggkostnaderna är i rampljuset

Här kommer några funderingar över en besvärande kostnadsutveckling som bromsar bostadsmarknaden. Regeringen har publicerat en intressant analys i sin SOU 2019:68 ”Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat”. Många av förslagen synes innebära en ökad flexibilitet och anpassning till marknadsförutsättningarna för olika typer av boende i olika delar av landet. När tekniska egenskapskrav i större…

Fortsätt läsa

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen måste ta med hållbarhet i förhandlingarna

Renoveringar måste göras hållbart och med hyresgästernas goda tro om att deras hyresavgifter förvaltas på bästa sätt. Det kräver gedigna underlag med ekonomiska avvägningar och transparens. Att kunna sätta en friare hyra är något som branschorganisationen Fastighetsägarna och deras medlemmar vurmar för. Det är samtidigt något som Hyresgästföreningarna lokalt och på riksnivå ser på med…

Fortsätt läsa

Cement utan klimatpåverkan – är detta möjligt?

Sedan år 2007 har den ansedda organisationen RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures) haft en teknisk kommitté i arbete, 224-AAM (Alkali Activated Material), vars yttersta mål är att anvisa metoder för framställning av betong utan klimatpåverkan. För detta krävs att metoderna standardiseras, vilket har visat sig vara svårt…

Fortsätt läsa

Brev till Sara – Hagensborg i Kanada

Jag är i Bella Coola, Kanada på västkusten. En otrolig vacker dal med berg och fjordar. Här finns byn Hagensborg där Norska nykommarna odlade potatisar med urbefolkningen, Nuxalk indianerna. När norrmännen kom hade området redan drabbats av smittkoppor och upp till 98% av Nuxalk befolkningen dog inom två år. Utav deras cirka 35 000 invånare…

Fortsätt läsa

I statlig tjänst med många andra uppdrag. Lennart Linder -Aronson, L50

Barndomen Min Pappa Linder Aronson kom från Blomskog i Värmland, son till Aron Johannesson och Albertina Samuelsdotter. Pappa Linder kom till Skåne och utbildade sig till agronom på Alnarp. Han fick sedan tjänst som jordbrukskonsulent på Hushållningssällskapet i Malmö. 1936 började jag på Katedralskolan i Lund där jag gick fyra år i realskolan och fyra…

Fortsätt läsa

Lantmäteriteknik i kommunerna. Lars Kvarnström L65

I en kommun kan man hitta lantmätare inom många olika områden. Fastighetsbildning, stadsplanering, mark och exploateringsverksamhet eller teknisk verksamhet med mätningsteknik kartor och geografisk information är kanske de vanligaste områdena. Mätningsteknik och kartor var det område som kändes mest lockande för mig när jag utbildade mig till lantmätare. Min första anställning blev vid Stockholms stadsmätningsavdelning….

Fortsätt läsa

Betongens industrialisering

Betongens industrialisering Inför RILEM’s delegater, där jag råkade ha säte och stämma, samlade 1988 i Narita men på utflykt till Tokyo, demonstrerade de båda japanerna Hajime Okamura och Masahiro Ouchi hur man kunde fylla en form, full med armering, med lättflytande betong från botten i ena änden. Det verkade fantastiskt. Kunde betongen verkligen omsluta kamstålet…

Fortsätt läsa

Lantmätaryrket i förändring: Östhammars lantmäteridistrikt 1978-84, så här jobbade vi. Göran Eriksson L-62

Examen KTH-L 1966, lantmätare Eskilstuna 1966-69, Lantmäteristyrelsen (FBL-gruppen) 1969-74, utlokaliserad med Lantmäteriverket till Gävle 1975, distrikts­lant­mät­are/chef i Östhammar 1978-84 och i Gävle 1984-92. Miljödepartementet 1999, styr­else­leda­mot i Sveriges Lantmätarförening (SLF) 1986-96 varav ordförande 1993-96. Mark­nads­chef division Fastighetsbildning, Lantmäteriet 1995-2007, därefter egen företagare (lantmäteri­konsult) 2007 – framåt. Medlem i organisationskommittén för FIG Working Week 2008 i…

Fortsätt läsa

Lantmätare – ett yrkesliv i samhällets tjänst. Hans Sandler L-63

Hur det började Lantmätare – annorlunda civilingenjör. Det var titeln på en broschyr som jag fick syn på i klassrummet året innan jag skulle ta studenten i Visby Högre Allmänna Läroverk. Den var utgiven av Sveriges Lantmätareförening och beskrev en utbildning som innehöll en blandning av teknik, juridik och ekonomi. Det föll jag för och…

Fortsätt läsa