Ett innehållsrikt liv med lantmäteri, hembygdsforskning och idrott. Nils Rågstedt L-50

Uppväxttiden 1930-50 Jag är född i mars 1930 och växte upp på bondgården Smedstorp 8:2 nära Brunnby kyrka i Kullabygden i nordvästra Skåne. Mina föräldrar Petri Nilsson och Ester Olsson kom från granngårdar i Fjälastorp i Brunnby socken och Bölsåkra i Jonstorps socken. De var mycket begåvade men fick nöja sig med folkskola och högre…

Fortsätt läsa

Gävle – en tillväxtmotor

Fler tåg och båtar stärker Gävle-Dala Satsningar på infrastruktur för mer gods via järnväg och sjöfart kan stärka Gävle-Dalaregionen som en hållbar industriregion 2040 med Gävle som draglok. Gävle-Dalaregionen med typisk svensk exportindustri i traditionella branscher som stål- och pappersmassaindustrier söker effektivare och fossilfria godstransporter. Trafikverket, Region Dalarna samt Region Gävleborg och flera av kommunerna…

Fortsätt läsa

Varför lantmätare? – en yrkeskarriär från 1973 till 2013. Lars Magnusson L 68

VISST ÄR DET SLUMPEN SOM STYR Jag tog studenten 1968. Enligt det gamla systemet med muntliga förhör i vissa ämnen på examensdagen. Under överinseende av statliga censorer i klassrummet. Och förväntansfulla föräldrar, släkt och vänner på skolgården (f.d. Östra Real i Göteborg). Men vad gör man – om man vill plugga vidare – och de…

Fortsätt läsa

När lantmätaren blev fastighetsekonom och ledande fastighetsvärderare. Stellan Lundström, L70

Vägen till lantmätare Jag fick mitt första sommarjobb som pinnpojke 16 år gammal. Sommaren var fin, humlorna surrade och lantmätaren jag följde med räknade vinklar på räknesnurran Original Odhner som vevades med en hiskelig fart och plingade – det verkade vara ett skoj jobb. Jag bestämde mig för att bli lantmätare! Realskolan i Norsjö avslutades…

Fortsätt läsa

God värderarsed

Värderarsektionen kommer framöver, förutom den mera löpande verksamheten med auktorisation av värderare, även under året att starta en översyn av God Värderarsed. Avsikten med översynen är att skapa en modernare guideline för våra auktoriserade värderare samt att säkerställa att den har en överrensstämmelse med de internationella guidelines och standards som IVSC, TeGoVa, och RICS utfärdar….

Fortsätt läsa

Bostadsbyggandet börjar halta och byggkostnaderna är i rampljuset

Här kommer några funderingar över en besvärande kostnadsutveckling som bromsar bostadsmarknaden. Regeringen har publicerat en intressant analys i sin SOU 2019:68 ”Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat”. Många av förslagen synes innebära en ökad flexibilitet och anpassning till marknadsförutsättningarna för olika typer av boende i olika delar av landet. När tekniska egenskapskrav i större…

Fortsätt läsa

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen måste ta med hållbarhet i förhandlingarna

Renoveringar måste göras hållbart och med hyresgästernas goda tro om att deras hyresavgifter förvaltas på bästa sätt. Det kräver gedigna underlag med ekonomiska avvägningar och transparens. Att kunna sätta en friare hyra är något som branschorganisationen Fastighetsägarna och deras medlemmar vurmar för. Det är samtidigt något som Hyresgästföreningarna lokalt och på riksnivå ser på med…

Fortsätt läsa

Cement utan klimatpåverkan – är detta möjligt?

Sedan år 2007 har den ansedda organisationen RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures) haft en teknisk kommitté i arbete, 224-AAM (Alkali Activated Material), vars yttersta mål är att anvisa metoder för framställning av betong utan klimatpåverkan. För detta krävs att metoderna standardiseras, vilket har visat sig vara svårt…

Fortsätt läsa

Brev till Sara – Hagensborg i Kanada

Jag är i Bella Coola, Kanada på västkusten. En otrolig vacker dal med berg och fjordar. Här finns byn Hagensborg där Norska nykommarna odlade potatisar med urbefolkningen, Nuxalk indianerna. När norrmännen kom hade området redan drabbats av smittkoppor och upp till 98% av Nuxalk befolkningen dog inom två år. Utav deras cirka 35 000 invånare…

Fortsätt läsa