Låt grillen brinna i Östberga!

För drygt ett år sedan skrev jag ett inlägg här på samhällsbyggarbloggen om det pågående samhällsbygget i Östberga i södra Stockholm. Jag lyfte fram hur projektet Samverkan Östberga– som fick Stockholms stads trygghetspris år 2018 – med framgång jobbat för att skapa ett tryggare och trivsammare Östberga. Därmed inte sagt att de boende inte har trivts…

Fortsätt läsa

Förändringens tid är nu

Australien brinner. Det sjätte massutdöendet skådas från första parkett av befolkningen. Ekosystemens kollaps sker inte bara i Australien. Hela vår planet är svårt sjuk. Den ena sorgliga rubriken efter den andra sköljer över oss, nästan dagligen. Det råder ingen brist på fakta om att läget är ytterst allvarligt men transformationen går för långsamt. Vår ekonomi…

Fortsätt läsa

Lantmäteriuppdrag i 18 länder – Ann-Katrin Myles L-67

Jag har haft kommunala anställningar i Örnsköldsvik, Göteborg och Uppsala, och statliga i Södertälje, Klippan och Gävle, som fastighetsbildare och som chef för fastighetsregisterverksamheter. I min berättelse fokuserar jag helt på de arbeten jag haft i andra länder än Sverige. Sommarjobb i Aspen, Colorado, USA Jag tar studenten i Örnsköldsvik 1967 och börjar på KTH-L…

Fortsätt läsa

Byggsäkerhet – ett inlägg efter Samhällsbyggarnas work-shop 12/11 -14

En skada, omfattande hela eller delar av en byggnad, kan uppkomma av flera skäl. Följande analys grundas på vår work-shop, litteratur och framför allt egen erfarenhet: grova fel, i form av förväxling, felräkning, slarv, feltolkning av stämplad lastkapacitet (för åtskillig utrustning och vissa produkter har en övergång till SI-enheter ännu inte genomförts) – denna typ…

Fortsätt läsa

Svensk trafiklagstiftning är utdaterad

Det finns flera lagar och nationella policydokument som styr utformningen av svenska gator. Inom forskningsprojektet Smarta gator på KTH har vi satt de viktigaste av dessa i ett trend- och utmaningsperspektiv och jämfört dem med internationella exempel. Vi har även läst igenom några exempel på kommunala dokument som vägleder gatuutformning. Fem frågor har använts för…

Fortsätt läsa

Carl Forssell – en pionjär inom svensk betongteknik

Äldre väg- och vattenbyggare (såsom min egen far Gustaf), examinerade från KTH, hade ofta dråpliga historier att berätta om udda professorer, verksamma under mellankrigstiden, speciellt Carl Forssell. Han var en barsk byggnadsstatiker, färgstark och fruktad för sina muntliga förhör av teknologer, ofta i luven på sina kolleger, men också beundrad för sin yrkeskunskap och sitt…

Fortsätt läsa

Finns det någon uppsida kvar på fastighetsmarknaden efter rekordåret 2019?

Fastighetsbranschen gick på högvarv under 2019 vilket resulterade i en ny toppnotering för transaktionsvolymen om närmare 220 miljarder kronor, knappt tio procent högre än det tidigare rekordet från 2016. Aldrig förr har så många affärer i miljardklassen genomförts under ett år, totalt över 40 stycken. Även fastighetsaktier har gått som tåget under 2019, vilket märkts…

Fortsätt läsa

Lantmätare – yrke utan gränser

Lantmätare har under lång tid varit en viktig yrkesgrupp som på olika sätt bidragit till samhällsutvecklingen. Utvecklingen inom det digitala samhällsbyggnadsområdet går fort. För trettio år sedan var det fortfarande teodolit och mätband som användes vid all mätning. Idag förlitar vi oss på ett digitalt fastighetssystem och användning av våra mobiltelefoner när vi vill orientera…

Fortsätt läsa

Myter om (bygg)projekt

För mer än tio år sedan läste jag den utmärkta boken ”Myter om projekt” skriven av handelsforskaren Jesper Blomberg. Boken tydliggör att fem av de vanligaste föreställningarna om projekt – att projekt är unika och avgränsade, att projekt har, eller bör ha, fasta och tydliga mål, att framgångsrika projekt är välplanerade, att framgångsrikt projektarbete är…

Fortsätt läsa

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 191202

Leveranser av tunnelborrmaskinen inför byggstart Nu sker leveranser av tunnelborrmaskinen i Anneberg. De första leveranserna var ”main drive”, alltså den del som tunnelborrmaskinens huvud kommer att sitta på, och en del av ”main beam”, det vill säga själva maskinkroppen. Nu sker förberedelser inför borrstart i februari 2020. Se gärna filmen från första leveransen på svk.se/anneberg-skanstull…

Fortsätt läsa

Swerocks bergtäkt i Kållered har fått Special Mention for Biodiversity i tävling i Hållbar utveckling inom Europa

Tack vare fantastiskt arbete med biologisk mångfald av mina kollegor i Kålleredstäkten och Onsala Biokonsult fick jag förmånen att åka till Bryssel och för Swerocks räkning ta emot både ett certifikat och Special Mention for Biodiversity i UEPG:s (European Aggregates Association) tävling i hållbar utveckling! Evenemanget välkomnade cirka 200 deltagare från 20 länder inklusive representanter…

Fortsätt läsa

Utvecklingsprojekt med EU finansiering kan ge bra uppväxling på insatta resurser

Integrid ett Horizon 2020, https://integrid-h2020.eu/, projekt med 14 partner och 3 demositer. En demosite i respektive Portugal, Slovenien och Stockholm, Norra Djurgårdstaden skall visa upp smartare elnät, lagringslösningar för energi och systemlösningar för att hantera en stor andel elbilar, sol och vind i lokala elsystem. Förutom europeiska forskningsinstitut ingår Ellevio med en liten andel, det…

Fortsätt läsa