Operahuset i Sydney uppnår koldioxidneutralitet före plan

Det berömda operahuset vid Sydney Harbour, beläget i skuggan av den majestätiska Sydney Harbour Bridge, en jättelik fackverksbåge med 500 m spännvidd över det djupa sundet, har uppnått koldioxidneutralitet fem år före plan. Detta är en liten revansch för de ständiga förseningarna under byggnadstiden, som till sist blev 14 år och till en kostnad som…

Fortsätt läsa

Notre-Dame brinner

När jag skriver detta ska räddningstjänsten ha lyckats få kontroll på branden i Notre-Dame men den är ännu inte släckt. Att sätta ett pris på vårt kulturhistoriska arv är omöjligt, det är ovärderliga värden som oftast inte går att återskapa. När det gäller brandskydd är det något som vi i vår vardag många gånger inte…

Fortsätt läsa

Färdplan för noll fel, brister och slöseri nu!

I december publicerade Boverket en rapport som i mitt tycke inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/kartlaggning-av-fel-brister-och-skador-inom-byggsektorn/ Slutsatsen i rapporten är att branschen slösar bort upp till 111 miljarder kronor per år. Det är ofattbart mycket. Att vi inte tagit detta till oss och omedelbart tillsatt en kriskommission är talande. Branschen är segmenterad och består till…

Fortsätt läsa

Allt fler elavbrott beror på grävskador och det är knappast hållbart

Elavbrotten orsakade av grävskador eller så kallad åverkan som även omfattar trädfällning, djur, trafik och sabotage ökar kontinuerligt. Övervägande del avbrotten är dock hänförliga till direkta  och därutöver indirekta grävskador. Knappast hållbart och med onödiga reparationskostnader och störningar i elförsörjningen inte bara för hushållen utan samhället som helhet. Figur: Andel i % av totalt antal…

Fortsätt läsa

Våga se våra egna strukturer i vitögat – partiöverskridande

Den 5 november 2015 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en utredning som snart kom att kallas för Mottagandeutredningen (dir 2015:107). Den särskilde utredaren fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att ”skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända”. Efter det att utredningen lämnat sitt betänkande Ett ordnat mottagande –…

Fortsätt läsa

Ett oväntat möte

Häromdagen, vid ingången till vår veckolunch med Rotary på Sällskapet, gick jag på en gammal bekant, Holger Wästlund! Det var länge sedan senast, men hans fysionomi inbjuder till omedelbar igenkänning, starka ansiktsdrag, långt böljande hårsvall. Han var på väg till ett möte med -38 års män. Vi tog upp en omedelbar konversation och kunde knyta…

Fortsätt läsa

Hemmaplan är vårt hem

Nu till helgen startar fotbollsallsvenskan för herrar och fotbollssupportrar kommer i tusental att vandra till sina fotbollsarenor för att se sitt lag. Arenan är den plats där laget men framförallt supportrarna hör hemma. Spelare kommer och går men supportrarna står kvar oavsett. Det torde vara få platser utöver det hem man är mantalsskriven på som…

Fortsätt läsa

Kaliforniens elsystem är redan grönt och snart kan vi vara där också

I början av november 2018 fick jag tillfälle att medverka vid SPIE, https://spie-switch.com/, Stanford Professionals In Energy. En organisation av mindre omfattning än Samhällsbyggarna men med lite samma ide men ett väldigt fokuserat intresseområde. Samtidigt kan jag konstatera att Stanford rankas ibland som den främsta högskolan i världen inom Electrical engineering. Vem tackar då nej…

Fortsätt läsa

Nästa steg i digitaliseringen av samhällsbyggandet

I mitt digitala (!) följande av samhällsbyggandets digitalisering kunde jag nyligen läsa på Svante Hagmans LinkedIn om ett fullsatt frukostmöte på BIM Alliance. Temat för frukostmötet var ”Affärsnyttor med BIM”. Slutsatsen som Svante Hagman drar av frukostmötet lyder: ”BIM handlar mkt om att utveckla arbetssätt och då är det beteenden, människor och ledarskap som avgör…

Fortsätt läsa

Att mäta social hållbarhet

Att bygga ett hållbart samhälle är vår tids ödesfråga. Nu ropar många efter politiska initiativ på klimatområdet och ekologisk hållbarhet. Det är flygskatt och förbud mot engångsartiklar i plast. Fossilfri fordonsflotta och subventioner av solceller. Men ett hållbart samhälle behöver också vara ekonomiskt och socialt hållbart. Ekonomi och ekologi är förhållandevis enkla att mäta. Vilket…

Fortsätt läsa

Värdering av råmark, byggrätter och projektfastigheter: arbetssätt, problem och slutsatser

Under det föregående året har Herman Donner, KTH, haft i uppdrag att utreda frågan gällande värdering av råmark och byggrätter. En utredning som bland annat vi, Sektionen för fastighetsvärdering, tillsammans med RICS står bakom. Utredningen har nu utmynnat i en rapport: Värdering av råmark, byggrätter, och projektfastigheter: arbetssätt, problem och slutsatser. Rapporten finns i såväl…

Fortsätt läsa

En stad är mer än en plats att sova och arbeta i

“Liljeholmsblick” -ja så kallar Besqab och Familjebostäder sin nya bostadsförort på Nybohovsbacken, en sovstad bara några hundra meter från Södermalm!  Projektet, som delas med Svenska bostäder, är snart färdigt och kommer hysa sammanlagt 180 bostäder och en förskola. Det byggbolagen totalt ignorerat här, förutom lådarkitekturen, är gaturummet.  En utomstående som gillar att promenera undrar med…

Fortsätt läsa