Varför lantmätare? – en yrkeskarriär från 1973 till 2013. Lars Magnusson L 68

VISST ÄR DET SLUMPEN SOM STYR Jag tog studenten 1968. Enligt det gamla systemet med muntliga förhör i vissa ämnen på examensdagen. Under överinseende av statliga censorer i klassrummet. Och förväntansfulla föräldrar, släkt och vänner på skolgården (f.d. Östra Real i Göteborg). Men vad gör man – om man vill plugga vidare – och de…

Fortsätt läsa

När lantmätaren blev fastighetsekonom och ledande fastighetsvärderare. Stellan Lundström, L70

Vägen till lantmätare Jag fick mitt första sommarjobb som pinnpojke 16 år gammal. Sommaren var fin, humlorna surrade och lantmätaren jag följde med räknade vinklar på räknesnurran Original Odhner som vevades med en hiskelig fart och plingade – det verkade vara ett skoj jobb. Jag bestämde mig för att bli lantmätare! Realskolan i Norsjö avslutades…

Fortsätt läsa

I statlig tjänst med många andra uppdrag. Lennart Linder -Aronson, L50

Barndomen Min Pappa Linder Aronson kom från Blomskog i Värmland, son till Aron Johannesson och Albertina Samuelsdotter. Pappa Linder kom till Skåne och utbildade sig till agronom på Alnarp. Han fick sedan tjänst som jordbrukskonsulent på Hushållningssällskapet i Malmö. 1936 började jag på Katedralskolan i Lund där jag gick fyra år i realskolan och fyra…

Fortsätt läsa

Lantmäteriteknik i kommunerna. Lars Kvarnström L65

I en kommun kan man hitta lantmätare inom många olika områden. Fastighetsbildning, stadsplanering, mark och exploateringsverksamhet eller teknisk verksamhet med mätningsteknik kartor och geografisk information är kanske de vanligaste områdena. Mätningsteknik och kartor var det område som kändes mest lockande för mig när jag utbildade mig till lantmätare. Min första anställning blev vid Stockholms stadsmätningsavdelning….

Fortsätt läsa

Lantmätaryrket i förändring: Östhammars lantmäteridistrikt 1978-84, så här jobbade vi. Göran Eriksson L-62

Examen KTH-L 1966, lantmätare Eskilstuna 1966-69, Lantmäteristyrelsen (FBL-gruppen) 1969-74, utlokaliserad med Lantmäteriverket till Gävle 1975, distrikts­lant­mät­are/chef i Östhammar 1978-84 och i Gävle 1984-92. Miljödepartementet 1999, styr­else­leda­mot i Sveriges Lantmätarförening (SLF) 1986-96 varav ordförande 1993-96. Mark­nads­chef division Fastighetsbildning, Lantmäteriet 1995-2007, därefter egen företagare (lantmäteri­konsult) 2007 – framåt. Medlem i organisationskommittén för FIG Working Week 2008 i…

Fortsätt läsa

Lantmätare – ett yrkesliv i samhällets tjänst. Hans Sandler L-63

Hur det började Lantmätare – annorlunda civilingenjör. Det var titeln på en broschyr som jag fick syn på i klassrummet året innan jag skulle ta studenten i Visby Högre Allmänna Läroverk. Den var utgiven av Sveriges Lantmätareförening och beskrev en utbildning som innehöll en blandning av teknik, juridik och ekonomi. Det föll jag för och…

Fortsätt läsa

Lantmäteriuppdrag i 18 länder. Ann-Katrin Myles L-67

Jag har haft kommunala anställningar i Örnsköldsvik, Göteborg och Uppsala, och statliga i Södertälje, Klippan och Gävle, som fastighetsbildare och som chef för fastighetsregisterverksamheter. I min berättelse fokuserar jag helt på de arbeten jag haft i andra länder än Sverige. Sommarjobb i Aspen, Colorado, USA Jag tar studenten i Örnsköldsvik 1967 och börjar på KTH-L…

Fortsätt läsa