En lantmätarbana – 50 år i Lantmäteriets tjänst, Rudi Olvenmyr L-64

Idrott och studier Det var mitt intresse för kartor som ledde mig in på lantmätarbanan. Detta intresse väcktes på sommaren 1958. Jag var 13 år. Min bror och jag hade antagits som lägerbarn vid Gymnastik- och idrottslägret på Mörtsjöåsen utanför Karlskrona. Under de tre lägerveckorna ägnade vi oss åt gymnastik, friidrott, fotboll och simning. Men…

Fortsätt läsa

Från arronderingstal till fastighetsindex, Christina Gustafsson, L-72

Min bakgrund var intresse för lantbruksfrågor Jag är uppväxt på en liten gård Myrände i Atlingbo på Gotland och gick på realskola och gymnasium i Visby. Sökte direkt efter gymnasiet i första hand till agronomutbildningen på Ultuna och som andrahandsalternativ lantmäteriutbildningen på KTH. Det var på KTH jag hamnar 1972 och tar civilingenjörsexamen där 1976….

Fortsätt läsa

Stadsutveckling i Malmö blev höjdpunkten i mitt yrkesliv, Börje Klingberg L-69

Det har varit roligt och stimulerande att växla mellan olika arbetsgivare och ha arbetsuppgifter med olika fokus vid olika tidsperioder. Arbetsuppgifter som rört frågor som har varit viktiga för enskilda människor och viktiga i olika faser av samhällsutvecklingen. Jag har bytt jobb i snitt vart sjätte år. Det har varit byten mellan olika arbetsgivare, men…

Fortsätt läsa

TORSTEN MINNS från departement och en del annat, Torsten Sandberg L-61

Jag började i lantmäteriet med äganderättsutredningar och ägoutbyten i Järvsö med placering i Hudiksvall. Vid sidan om lantmäteriet har jag varit politiskt aktiv i Centerpartiet. Det har medfört tjänstledighet i perioder som framgår nedan. Karriären avslutades som fastighetsråd vid tingsrätter. Hösten 1969 Telefonen ringer. Lantmäteristyrelsen föreslår att jag skall flytta på mig. Till en grupp…

Fortsätt läsa

Ett innehållsrikt liv med lantmäteri, hembygdsforskning och idrott. Nils Rågstedt L-50

Uppväxttiden 1930-50 Jag är född i mars 1930 och växte upp på bondgården Smedstorp 8:2 nära Brunnby kyrka i Kullabygden i nordvästra Skåne. Mina föräldrar Petri Nilsson och Ester Olsson kom från granngårdar i Fjälastorp i Brunnby socken och Bölsåkra i Jonstorps socken. De var mycket begåvade men fick nöja sig med folkskola och högre…

Fortsätt läsa

Varför lantmätare? – en yrkeskarriär från 1973 till 2013. Lars Magnusson L 68

VISST ÄR DET SLUMPEN SOM STYR Jag tog studenten 1968. Enligt det gamla systemet med muntliga förhör i vissa ämnen på examensdagen. Under överinseende av statliga censorer i klassrummet. Och förväntansfulla föräldrar, släkt och vänner på skolgården (f.d. Östra Real i Göteborg). Men vad gör man – om man vill plugga vidare – och de…

Fortsätt läsa

När lantmätaren blev fastighetsekonom och ledande fastighetsvärderare. Stellan Lundström, L70

Vägen till lantmätare Jag fick mitt första sommarjobb som pinnpojke 16 år gammal. Sommaren var fin, humlorna surrade och lantmätaren jag följde med räknade vinklar på räknesnurran Original Odhner som vevades med en hiskelig fart och plingade – det verkade vara ett skoj jobb. Jag bestämde mig för att bli lantmätare! Realskolan i Norsjö avslutades…

Fortsätt läsa

I statlig tjänst med många andra uppdrag. Lennart Linder -Aronson, L50

Barndomen Min Pappa Linder Aronson kom från Blomskog i Värmland, son till Aron Johannesson och Albertina Samuelsdotter. Pappa Linder kom till Skåne och utbildade sig till agronom på Alnarp. Han fick sedan tjänst som jordbrukskonsulent på Hushållningssällskapet i Malmö. 1936 började jag på Katedralskolan i Lund där jag gick fyra år i realskolan och fyra…

Fortsätt läsa

Lantmäteriteknik i kommunerna. Lars Kvarnström L65

I en kommun kan man hitta lantmätare inom många olika områden. Fastighetsbildning, stadsplanering, mark och exploateringsverksamhet eller teknisk verksamhet med mätningsteknik kartor och geografisk information är kanske de vanligaste områdena. Mätningsteknik och kartor var det område som kändes mest lockande för mig när jag utbildade mig till lantmätare. Min första anställning blev vid Stockholms stadsmätningsavdelning….

Fortsätt läsa