Kartering – från jordens inre till rymden, Torbjörn Westin, L69

KTH Jag började på KTH Lantmäterisektionen 1969. Att jag sökte dit berodde nog på att jag hade ett intresse för kartor och geografi. Därför var det också naturligt att jag efter de två första årens gemensamma kurser valde att fortsätta på den tekniska grenen som fördjupade sig i geodesi och fotogrammetri. Där gavs sedan några…

Fortsätt läsa

Lantmäteriteknik i kommunerna. Lars Kvarnström L65

I en kommun kan man hitta lantmätare inom många olika områden. Fastighetsbildning, stadsplanering, mark och exploateringsverksamhet eller teknisk verksamhet med mätningsteknik kartor och geografisk information är kanske de vanligaste områdena. Mätningsteknik och kartor var det område som kändes mest lockande för mig när jag utbildade mig till lantmätare. Min första anställning blev vid Stockholms stadsmätningsavdelning….

Fortsätt läsa

I statlig tjänst med många andra uppdrag. Lennart Linder -Aronson, L50

Barndomen Min Pappa Linder Aronson kom från Blomskog i Värmland, son till Aron Johannesson och Albertina Samuelsdotter. Pappa Linder kom till Skåne och utbildade sig till agronom på Alnarp. Han fick sedan tjänst som jordbrukskonsulent på Hushållningssällskapet i Malmö. 1936 började jag på Katedralskolan i Lund där jag gick fyra år i realskolan och fyra…

Fortsätt läsa

Lantmätare på Naturvårdsverket med fokus på områdesskydd, Bo Lundin, L69

Min bakgrund Jag är född 1949 i Stockholm, tog studenten i Bandhagens gymnasium 1968. Efter militärtjänstgöring började jag efter sommaren 1969 vid lantmäterisektionen på KTH. Skälet till att jag valde lantmäterisektionen var att jag hade fått ett starkt intresse för natur-och miljövårdsfrågor under gymnasietiden och L-sektionen hade på den tiden en linje (B) som var…

Fortsätt läsa

Miljövårdsjobb efter KTHs lantmäteriutbildning, Dag Lewis-Jonsson, KTH 1968

Efter vald inriktning mot miljövård, samhällsplanering och u-landsteknik m m fick jag redan under studietiden tillfälle att verka som idrottsledare, redaktör och studievägledare. Som forsknings-assistent på Kulturteknik gavs spännande erfarenheter att arbeta ihop med engagerade forskare inom miljövårdsteknik och i mitt fall främst med olika former av avfallsbehandlingstekniker och återvinning.   Miljöinspektör i Vimmerby i…

Fortsätt läsa

En lantmätarbana – 50 år i Lantmäteriets tjänst, Rudi Olvenmyr L-64

Idrott och studier Det var mitt intresse för kartor som ledde mig in på lantmätarbanan. Detta intresse väcktes på sommaren 1958. Jag var 13 år. Min bror och jag hade antagits som lägerbarn vid Gymnastik- och idrottslägret på Mörtsjöåsen utanför Karlskrona. Under de tre lägerveckorna ägnade vi oss åt gymnastik, friidrott, fotboll och simning. Men…

Fortsätt läsa

Från arronderingstal till fastighetsindex, Christina Gustafsson, L-72

Min bakgrund var intresse för lantbruksfrågor Jag är uppväxt på en liten gård Myrände i Atlingbo på Gotland och gick på realskola och gymnasium i Visby. Sökte direkt efter gymnasiet i första hand till agronomutbildningen på Ultuna och som andrahandsalternativ lantmäteriutbildningen på KTH. Det var på KTH jag hamnar 1972 och tar civilingenjörsexamen där 1976….

Fortsätt läsa

Stadsutveckling i Malmö blev höjdpunkten i mitt yrkesliv, Börje Klingberg L-68

Det har varit roligt och stimulerande att växla mellan olika arbetsgivare och ha arbetsuppgifter med olika fokus vid olika tidsperioder. Arbetsuppgifter som rört frågor som har varit viktiga för enskilda människor och viktiga i olika faser av samhällsutvecklingen. Jag har bytt jobb i snitt vart sjätte år. Det har varit byten mellan olika arbetsgivare, men…

Fortsätt läsa

Lantmätare i kunglig tjänst, Christer Lignell L-63

Uppväxt, praktik och utbildning Intressen som väcktes i tidig ålder har i stor omfattning påverkat mitt yrkesliv och därmed även mitt privatliv. Stora delar av sommar- och vinterloven tillbringades från tolvårsåldern (jag är född 1942) på en bondgård i närheten av familjens sommarnöje i Björklinge. Uppvuxen i en medelklassfamilj i Uppsala upplevde jag en stor…

Fortsätt läsa

TORSTEN MINNS från departement och en del annat, Torsten Sandberg L-61

Jag började i lantmäteriet med äganderättsutredningar och ägoutbyten i Järvsö med placering i Hudiksvall. Vid sidan om lantmäteriet har jag varit politiskt aktiv i Centerpartiet. Det har medfört tjänstledighet i perioder som framgår nedan. Karriären avslutades som fastighetsråd vid tingsrätter. Hösten 1969 Telefonen ringer. Lantmäteristyrelsen föreslår att jag skall flytta på mig. Till en grupp…

Fortsätt läsa