Nu har jag gjort det igen- sagt ja till studenter, kvinnor och byggprojektledare – Tina Karrbom Gustavsson

Samhällsbyggnadssektorn går för högvarv och behovet av fler bostäder, ny infrastruktur, renoverade miljonprogramsområden och nya stadsdelar är enormt. Samtidigt höjs allt fler röster att det råder resurs- och kompetensbrist. Då krävs att man prioriterar.   Företagsledare och samhällstoppar uttrycker allt oftare en frustration över att det råder brist på resurser och kompetent personal. Samtidigt som…

Fortsätt läsa

Nytt år och nytt framgångsrecept – Tina Karrbom Gustavsson

Projekt är ett allt mer vanligt förekommande sätt att organisera verksamhet på. Samtidigt som projekt som organisationsform sprider sig inom och mellan privat, offentlig, ideell och idéburen verksamhet utvecklas ständigt projektpraktiken. Projekt ”görs” inte på samma sätt idag som det ”gjordes” tidigare. Mycket är givetvis sig likt men en del har förändrats. Hur lyder då…

Fortsätt läsa

Projektets baksida – Tina Karrbom Gustavsson

Projekt är kanske det mest vanligt förekommande sättet att organisera olika aktiviteter och initiativ i dagens samhälle. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Vi driver investeringsprojekt, utvecklingsprojekt och samverkansprojekt när vi arbetar, och vi driver semesterprojekt, flyttprojekt och läxläsningsprojekt på hemmaplan. Men är projekt enbart gott?   Projekt som organisationsform utvecklades inom teknik-…

Fortsätt läsa

Lösningen på de stora samhällsproblemen – inte bara teknik – Tina Karrbom Gustavsson

Sedan mitt förra blogginlägg skrevs har diskussionerna om ingenjörsarbete och teknisk kunskap varit intensiva, inte minst i media i samband med att det talats och skrivits om företaget Ericssons öden och framtid. Tidigare chefer på Ericsson har kritiserats för bristen på teknisk kunskap och det fördes fram krav att den nya vd:n ska vara ingenjör….

Fortsätt läsa

Vad gör en ingenjör? – Tina Karrbom Gustavsson

I det senaste numret av KTHmagazine finns en läsvärd artikel om Jenny Johansson, civilingenjör från KTH och projektledare på ÅF, som just nu leder projektet Ostlänken, sträckan Södertälje-Trosa. Jag läser artikeln och imponeras av Jenny Johanssons arbete och kunskaper men förvånas samtidigt över ett par av formuleringarna i slutet av artikeln. Där står att läsa: ”Men hur…

Fortsätt läsa

Prata mer och spara miljarder! – Tina Karrbom Gustavsson

  På Byggindustrins hemsida står nu rubriken ”Så sparar bygg 20 miljarder”. Det är Industrifakta som tagit fram uppgifter om att 20 miljarder kronor skulle kunna sparas genom effektivisering via bättre kommunikation inom byggandet.   Konferenserna, rapporterna, böckerna och artiklarna som påtalar kommunikationens centrala betydelse för den projektbaserade samhällsbyggnadssektorn har duggat tätt de senaste åren….

Fortsätt läsa

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större – Tina Karrbom Gustavsson

Nu har jag gjort det igen, det som får mitt arbete som lärare på tekniska högskolan att kännas extra meningsfullt. Jag har precis utexaminerat ett tjugotal av årets nya civilingenjörer. Efter fem års högskolestudier i bland annat matematik, statistik, byggteknik, ekonomi, juridik, kritiskt tänkande, hållbar utveckling och projektkommunikation är de mycket motiverade att bidra till…

Fortsätt läsa

Ett bra samtal om skillnaden mellan mål och vision – Tina Karrbom Gustavsson

Häromveckan medverkade jag i en panel vid ett frukostseminarium. Utifrån våra olika perspektiv och erfarenheter samtalade vi i panelen, en professor, en förvaltningsdirektör, en VD och jag, kring temat ”bygga stad”. Det var tidig morgon och ett drygt femtiotal personer hade samlats högst upp i Skrapan på Södermalm i Stockholm. Samtalet i panelen växlade mellan…

Fortsätt läsa

Är det problemet eller lösningen som är viktigast? – Tina Karrbom Gustavsson

Jag arbetar till vardags på KTH. Det innebär att jag sitter långa stunder framför datorn (ibland frenetiskt skrivande, ibland långsamt läsande eller förbryllat funderande), att jag småpratar med kollegor om utlysningar om forskningsanslag, branschnyheter eller frågorna som lyftes vid förra mötet, att jag står på branschdagar inför byggherrar, arkitekter eller entreprenörer (alltför sällan alla dessa…

Fortsätt läsa