Hållbar produktion – vad är det?

Intresset för hållbar produktion är stort och ökande. När jag säger hållbar produktion, vad tänker du på då? De flesta som jag möter associerar hållbar produktion med resurseffektiv tillverkning av t.ex. lastbilar, läkemedel eller bostäder genom standardisering, automatisering och digitalisering. Dessa associationer utgår i allt väsentligt från ett rationellt industriellt produktionsperspektiv, dvs de utgår från…

Fortsätt läsa

Så hur var det att resa till USA?

Hej alla Samhällsbyggare! Mitt namn är Kimberly Olsson och vissa av er känner igen mig som den ihärdiga människan som skickade ut alldeles för mycket mail under Samhällsbyggnadsdagarna. Sedan en vecka tillbaka är jag i USA och försöker för nuvarande att orientera mig i ”the land of opportunities”. I Sverige studerar jag mitt fjärde år…

Fortsätt läsa

Är vi redo för den nya mobiliteten?

Mobilitet och hur vi kan ta oss fram på nya sätt är en högaktuell frågeställning i tider där allt fler människor och varor ska transporteras i våra städer. Slush, Nordens största tech- konferens och mässa i Helsingfors, lockade 20 000 deltagare från 130 länder under november månad. Ur ett fastighets- och samhällsbyggnads perspektiv var temat mobilitet och smarta…

Fortsätt läsa

Vem är din hjälte?

Förra månaden var min man och jag var ute och köpte julklappar och väntade på hjälp i en affär med en kölapp i handen. Då säger min man till mig: ”Det är nog en av dina vänner där borta.” Jag vänder mig om och där står en böjd man med toppluvan djupt ned dragen i…

Fortsätt läsa

Digitalisering är inte en IT-fråga!

Under året har du säkert inte missat att ”alla” pratar om digitalisering? Själv föredrar jag begreppet ”Digital transformation” framför digitalisering. Digital transformation innebär så mycket mer: en förändringsresa där t.ex. processer, roller/ansvar, systemlösningar och interaktion med kunder/medborgare utvärderas och utvecklas. D.v.s. det handlar inte bara om att överföra analog information till digital motsvarighet. Vad betyder…

Fortsätt läsa

Hur stort är hotet från E-handeln egentligen?

”1 miljon paket i veckan inkommer till Arlanda från Kina.” ”Nytt försäljningsrekord under Black Friday.” ”Kris för de svenska stadskärnorna.” Det är enkelt att hitta rubriker som säger att E-handeln äter upp den fysiska svenska handelsmarknaden. Lyssnar man till den allt eskalerade debatten om E-handeln får man lätt intrycket att snart sker hälften av vår…

Fortsätt läsa

Hur står det egentligen till på den svenska bostadsmarknaden? – Hans Lind

Det finns många bilder av den svenska bostadsmarknaden. En bild säger “Inte sedan miljonprogrammets dagar har det byggts så mycket bostäder som nu!” och i förlängningen ligger tron att vi snart har bostadssituationen under kontroll. En annan säger att de svenska hushållen lånar för mycket. Lånen är på en historiskt mycket hög nivå i relation…

Fortsätt läsa

#MeToo – Jaana Eberkvist

Ett nyp i rumpan, en suktande blick, kommentarer om hur du ser ut eller borde klä dig. Känner du igen det? Är det något du varit med om? Är skulden din egen att ensam bära, en sjuk gärningsman som kränkt en enskild kvinna eller är det något större än så? Har kränkningar och ofredanden blivit…

Fortsätt läsa

Borde jag verkligen skriva ännu ett blogginlägg? – läs Tina Karrbom Gustavsson

Nu har det tyvärr hänt igen. Ytterligare två av mina kollegor och vänner inom universitets- och högskolevärlden har blivit sjukskrivna för utbrändhet. Är det otydliga, orimliga, ojämlika, oförenliga och outtalade krav och förväntningar på oss som är orsaken? Vad har du egentligen för förväntningar på oss?   Höstens arbete i rollen som lektor på KTH…

Fortsätt läsa

Dragkamp mellan bevarande och utveckling – Jaana Eberkvist & Maja Wahlgren

Det talas ofta om att Sveriges landsbygd är på väg att dö ut. Många perifera områden i landet drabbas av deprivation, när byskolor och närbutiker får stänga. För att samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt krävs det god planering och anpassning. Lagar och bestämmelser förändras i rätt riktning och strandnära områden är en attraktiv…

Fortsätt läsa