Lantmätare – ett yrke för samverkan och utveckling, Jan Hallebro, L64

Min berättelse om Fastighetsdata– några nedslag! Pionjärtiden Aldrig anade jag att jag skulle bli delaktig i en utveckling som på ett så revolutionerande sätt kom att rationalisera registrering av fastigheter och säkerställande av äganderätten till fast egendom, en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Jag tog min civilingenjörsexamen, KTH Lantmäterisektionen 1968. Tänkte mig då att arbeta…

Fortsätt läsa

Den bortglömda kartan som hamnade i centrum. Minnen från utvecklingen av DRK, Olov Olsson L-68

Registerkartan – vad var det ? När jag studerade på KTH i slutet av 60-talet hade vi någon enstaka föreläsning om fastighetsregistret men kartan som hörde till fastighetsregistret – registerkartan och dess historiska föregångare – nämndes nästan inte alls. Efter några år i det statliga lantmäteriet fick jag en tjänst på registerenheten vid LMV i…

Fortsätt läsa

Lantmätare i konsumentkooperationens tjänst, Mårten Rönström L-68

Kooperativa förbundet – ett nationellt industri – och grossiströrelsekonglomerat Efter närmare tolv års tjänstgöring inom offentlig förvaltning i olika roller kändes det rimligt att 1983  ”byta sida” och pröva på yrkeslivet inom den privata sektorn. Denna var vid denna tidpunkt inte särskilt omfattande för den traditionella lantmätaren även om intresset för framförallt fastighetssektorns ekonomiska förutsättningar…

Fortsätt läsa

Projekt Anneberg-Skanstull Tunnel: Statusuppdatering 26 maj 2020

Tunnelborrmaskinen Elektra på väg mot Mörby   Tunnelborrningen fortsätter förbi Danderyds kommuns bostäder, Enebybergsvägen 1, och de företag som är belägna vid Enebybergsvägen. Ett postalt utskick, som också finns tillgängligt på engelska, har skett till boende och verksamma längs sträckan Anneberg-Mörby. Vårt fokus är boende på Enebybergsvägen 1, ansvarig fastighetsförvaltare och gruppchef på socialkontoret, Danderyds kommun…

Fortsätt läsa

Ett yrkesliv med geografisk information, Torsten Allvar L 69

Hur jag hamnade i lantmäteriyrket Jag är född 1950 och har vuxit upp i Hökarängen och Farsta och var nog i ordets rätta mening ett förortsbarn. Under uppväxten kom jag aldrig i kontakt med lantmäteri och inte heller begreppet fastighet. Jord- och skogsbruk kunde jag betrakta på passivt avstånd under sommarvistelser i Dalarna och Norrland….

Fortsätt läsa

Länslantmätaren som blev Informations­­-lantmätare, Karl-Ingvar Ångström, L-59

PROLOG Det är konstigt att jag inte tidigt bestämde mig för att bli lantmätare. Jag hade en ”plastfarfar” som hade varit skiftesgodeman i många år så jag var uppväxt med lantmäterifrågor. Och jag höll tidigt på med att söka rågångar och titta på gamla kartor i bykistan. Dessutom gjorde jag värnplikten i artilleriet och där…

Fortsätt läsa

En katt bland hermelinerna, Carl Johan Hjälme, Jur.kand. 62 Uppsala universitet

Jag hamnade av en slump i Lantmäteriet när jag 1964 efter drygt två år som notarie skulle avsluta min tjänstgöring vid Nedansiljans domsaga i Leksand. Eftersom Lantmäteriet just hade fått en lagstiftning för att i Dalarna genomföra separata äganderättsutredningar som förrättning och behövde även jurister fick jag en förfrågan från överingenjören Linder-Aronsson på Lantmäteristyrelsen om…

Fortsätt läsa

Varför valde jag att bli lantmätare och hur blev det? Tommy Österberg, L-66

När tiden i gymnasiet började närma sig sitt slut och det blev dags att fundera över yrkesval var jag ganska säker på att min inriktning var att börja på Tekniska Högskolan i Stockholm. Yrkesvägledaren riktade mitt intresse mot lantmätarlinjen. Jag fann den lockande för att den innehöll ett brett spektrum av samhällsinriktade frågor vid sidan…

Fortsätt läsa

Kommunalt lantmäteri i Skövde, Peter Nyström L68

Inledning Efter civilingenjörsexamen på KTH 1973, tjänstgjorde jag inom det lokala, regionala och centrala statliga lantmäteriet. Jag tillträdde tjänsten som stadsingenjör i Skövde hösten 1990. Under denna höst flyttade kommunens centrala förvaltningar in i ett nybyggt Stadshus, dit bl.a. stadsingenjörskontoret med undantag för mätningsavdelningen som kom in i slutet av 1992. Jag var dessutom en…

Fortsätt läsa

Från självständig stolt statstjänsteman till politikerslav, Mats Larsson L67

 Hur allt började Allt startade med ett råd från min far straxt före studentexamen 1966. ”Bli lantmätare! Dom verkar tjäna bra och kan vara verksamma nästa överallt” Jag startade redan samma år min lantmätarutbildning vid KTH. Som alla yrkesverksamma lantmätare i min åldersklass vet, så fick vi lära oss mycket om en hel del och…

Fortsätt läsa